Află cum să cumperi și să vinzi, cât ai spune HeyHome!

termeni si conditii heyhome

Termeni și condiții generale de utilizare a platformei HeyHome.ro

Overkliff Services SRL, avand sediul in Bucuresti, str. Stefan Dinca nr 26 camera 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3457/2019, Cod Unic de Inregistrare 40791222 reprezentată prin Ghilic Aurica in calitate de Administrator.

Prezentele termeni și condiții (denumite în continuare ”Termeni”; ”T&C”) reglementează utilizarea totalității serviciilor oferite prin intermediul platformei online www.heyhome.ro, de catre entitățile afiliate grupului HeyHome.ro, respectiv:

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele termeni înaintea utilizării platformei online HeyHome.ro, prevederile acestui document fiind aplicabile tuturor persoanelor fizice și juridice care utilizează platforma iar acestea vă obliga legal.

Utilizarea Platformei de către Dvs. se realizeaza în baza acceptarii în mod expres a tuturor prevederilor conținute in prezentele Termeni, precum și garantarea faptului că ați împlinit vârsta de 18 ani, dispuneți de capacitate de exercițiu în calitate de persoană fizică, sunteți reprezentantul legal al unei societăti sau dispuneți de toate prerogativele, împuternicirile și capacitatea necesară de a angaja persoana juridica pe care o reprezentați, cu efecte obligatorii pentru toate părțile interesate. În cazul oricăror obiecțiuni față de prevederile prezentelor Termeni, utilizarea platformei HeyHome.ro este interzisă.

Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, precum și aspectele vizând clauzele de confidențialitate sunt încorporate prin referință în prezentele Termeni și Condiții, iar respectivele prevederi coroborate cu termenii și condițiile de utilizare constituie în integralitatea lor și vor fi denumite în continuare “Acordul”

HeyHome.ro își rezervă dreptul de a revizui oricând prezentele Termeni și condiții generale de utilizare, eventualele modificări intrând în vigoare și devenind aplicabile din momentul actualizării acestora pe Platforma. Utilizarea serviciilor HeyHome.ro ulterior implementării unor amendamente constituie acceptul asupra prevederilor modificate. Prin urmare, vă recomandam să verificati periodic Termenii si condițiile de utilizare precum și politica privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitate pentru a fi informați despre eventualele modificări implementate.

Pentru orice detalii legate de serviciile, respectiv de platforma www.heyhome.ro, ne puteți contacta cu încredere numărul de telefon 021xxxx, respectiv la următoarea adresa de email: contact@heyhome.ro

Termeni si Definiții

Utilizator = orice persoană fizică sau juridică care accesează și își înregistrează un cont aferent pe platforma online heyhome.ro

Pachetele de Servicii HeyHome.ro = serviciile furnizate de HeyHome.ro pentru utilizatori în diverse domenii și activități de natură imobiliară conform opțiunii și disponibilității acestora, serviciile prestate putând include în funcție de alegerea Beneficiarului privind pachetul disponibil următoarele activități specifice:

– publicarea anunțului de vânzare pe platforma proprie, www.heyhome.ro, promovarea acestuia pe platforme terțe, consultanța cu ocazia negocierilor legate de înstrăinarea imobilului precum și in cadrul perfectării formalitaților legate de transferul de proprietate al imobilului; asistența tip call-center. Cu ocazia publicării anunțului de vânzare / închiriere, Beneficiarul va putea opta între mai multe pachete, conform disponibilității acestora, diferitele pachete conținând activități specifice și contravalori diferite.

– cereri de achiziție de imobil, de către utilizatori, precum și informații respectiv servicii de intermediere de credite prin entități financiar-bancare colaboratoare cu platforma HeyHome.ro

– tranzacții imobiliare proprii, constând în achiziții și înstrăinări de imobile în cu utilizatorii platformei HeyHome.ro. Tranzacțiile imobiliare în care HeyHome este parte contractantă vor respecta prevederile regimul juridic al imobilelor în proprietate privată precum și cele necesare în ceea ce privește publicitatea imobiliară, cu ocazia perfectării transferului de proprietate ale acestora.

Beneficiar = orice persoană fizică sau juridică care deține relații comerciale cu HeyHome, în calitate de:
a.) “Vânzator” al unui spațiu imobiliar cu destinație de locuință (apartament bloc, casă etc.)
b.) ”Cumpărător” unui imobil, conform cererii sale de achizitie înregistrat pe platformă
c.) Solicitant de credit cu scopul achiziționării unui imobil
Beneficiarul este titular al contului înregistrat pe platforma online www.heyhome.ro, al cărui anunț de vânzare/cumpărare este publicat și promovat pe platforma mai sus menționată. De asemenea, în baza solicitărilor sale cererea de intermediere de credite va fi transmis entităților financiar-bancare în vederea acordării unui credit imobiliar

Specialist imobiliar = reprezentant al HeyHome, desemnat în vederea prestării Pachetului de Servicii HeyHome, conform celor prevăzute mai sus.

Anunțul de vânzare = anunțul supus de Vânzator spre publicare pe platforma HeyHome.ro, având ca obiect înstrăinarea unui imobil cu destinația de locuință, conținând descrierea acestuia, conform funcționalităților existente pe platforma.Imobilul oferit către vânzare poate fi achitat atât de cumpărători terți, cât și de către HeyHome.ro, conform domeniului său de activitate.

Taxe și comisioane de succes = remunerația procentuală sau fixă, percepută de HeyHome.ro pentru serviciile sale agenție imobiliară, de intermediere credite ce se va percepe de către HeyHome.ro sau de Specialistul Imobiliar, după caz, în mod direct de la beneficiarul serviciilor după caz în, în termen de 7 zile calendaristice de la data perfectării formalităților de înstrăinare a imobilului în cazul intermedierii vânzării prin platforma www.heyhome.ro, sau al obținerii creditului imobiliar.

Comisionul de succes se va calcula față de valoarea efectivă al înstrăinării/creditului acordat, conform celor evidențiate în contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de credit și nu față de prețul îndicat în anunțul publicat pe platforma www.heyhome.ro

Perioadă de exclusivitate = Beneficiarul acorda pe o perioada de 3 luni de la data publicarii anuntului de vanzare/solicitării de credit un drept de reprezentare exclusivă către HeyHome.ro in vederea prestarii serviciilor. In sensul prezentelor prevederi, Beneficiarul nu are o interdictie de a apela la servicii concurente sau de înstrăinat imobilul/obține un credit financiar prin alte mijloace sau prin intermediul altor terți, însă în cazul în care transferul de proprietate prin vanzare al imobilului/acordarea creditului se va realiza in acest termen, Beneficiarul va avea obligatia achitarii Comisionului de Succes, chiar si in ipoteza in care tranzacția se realizeaza prin evitarea de catre Beneficiar a serviciilor puse la dispozitie de catre HeyHome.ro, sau prin intermediul unor terti.

Colaborarea comercială dintre HeyHome.ro și Beneficiari este constituita în mod exclusiv în baza prezentului document, aceasta având valoarea juridică al unui contract.

Descrierea serviciilor

HeyHome.ro este o platformă dedicată serviciilor imobiliare ce ofera posibilitatea utilizatorilor de a publica anunțuri de vânzare, de a solicita oferte de vânzare, de a vinde direct către HeyHome.ro, sau de a achiziționa direct de la HeyHome.ro imobile, precum și de a beneficia de intermediere de credit financiar, în schimbul unei remunerații de succes plătibil în cazul perfectionării formalităților de transfer al imobilului înstrăinat conform definițiilor de mai sus. Anunțurile de vânzare, respectiv de închiriere vor conține adresa și descrierea imobilului, conform funcționalităților existente pe platforma.

Prin publicarea anuntului, utilizatorul va putea beneficia de pachetul de servicii pus la dispozitie de HeyHome.ro conform disponibilității acestora. Conform opțiunii Vânzătorului, acestea are posibilitatea de a solicita o ofertă de cumpărare directă de la HeyHome.ro, transmiterea unei oferte în acest sens, rămânând la latitudinea exclusivă a HeyHome.ro.

Vanzatorul declara si garanteaza urmatoarele:

a.) detine capacitatea necesara publicarii anuntului de instrainare al imobilului, avand calitatea fie de proprietar exclusiv, fie cel de coproprietar, imputernicit sau mandatar, obtinand acordul proprietarului in vederea reprezentarii intereselor acestuia in ceea ce priveste relatia comerciala cu HeyHome.ro, precum a beneficierii de serviciile aferente formalitatilor necesare instrainarii bunului.

b.) imobilul supus vanzarii prin intermediul serviciilor HeyHome.ro corespunde informatiilor furnizate de Vanzator si nu este grevat de sarcini, totodata nu exista orice alte impedimente juridice ce ar putea impiedica transferul dreptului de proprietate a bunului.

HeyHome.ro isi rezerva dreptul de a verifica prin mijloace proprii indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute mai sus. In acest sens, in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii anuntului de vanzare, Vanzatorul are obligatia de a transmite catre HeyHome.ro prin corespondenta electronica o copie dupa documentele care atesta veridicitatea informatiilor furnizate (extras de carte functiara, procura speciala, mandat etc.).

In cazul in care Vanzatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute mai sus si nu poate face dovada indeplinirii conditiilor prevazute mai sus, HeyHome.ro isi rezerva dreptul conform optiunii sale sa procedeze la urmatoarele:

a.) incetarea serviciilor furnizate, blocarea automata a contului de utilizator si revocarea anuntului de vanzare, fara nici o notificare prealabila, cu decaderea dreptului Vanzatorului de a pretinde restituirea oricăror sume achitate pâna la acel moment către HeyHome.ro

b.) obligarea Vanzatorului la achitarea onorariului de succes, in cazul in care se constata existenta unor manopere dolosive avand scopul de a frauda interesele HeyHome.ro.

Vanzatorul isi da acordul ca documentele aferente colaborarii (contracte, notificari, facturi fiscale, etc) sa fie transmise prin corespondenta electronica, catre adresa de email furnizata pe platforma www.heyhome.ro

Prin cererea de ofertă de credit utilizatorilor li permite sa transmita datele de contact, impreuna cu diverse informatii privind situatia personala si financiara (conform cerintelor partenerilor comerciali ai HeyHome.ro) catre institutiile financiare partenere, in vedere obtinerii unui oferte de credit.

Servicii auxiliare

Prin intermediul platformei HeyHome.ro, utilizatorii înregistrați pot beneficia de servicii auxiliare puse la dispoziție în măsura disponibilităților acestora.

Înregistrare cont de utilizator

Utilizarea serviciilor HeyHome.ro se poate realiza prin intermediul unui cont personalizat înregistrat pe platforma în baza unui nume de utilizator și parolă unică, în urmatoarele etape:

a.) cu ocazia înregistrarii contului, veți avea obligația să ne furnizați numele, prenumele, adresa de email precum și numarul de telefon.

b.) în cazul publicarii unui anunț de vânzare / închiriere, utilizatorul își va furniza pe platformă datele de facturare, precum și locația imobilului publicat spre vânzare

c.) în cazul activării unui serviciu cu plată prealabilă, utilizatorul isi va furniza datele cardului bancar necesare efectuarii platii, tranzactiile de plata fiind stocate si efectuate prin intermediul procesatorului de plati PayU https://www.payu.ro/en

d.) în cazul solicitării unei oferte de credit, utilizatorul va avea obligația furnizării unor informații legate activitatea sa profesională, precum și situația financiară, informațiile colectate în acest sens urmând a fi transmise către colaboratorii terți ai HeyHome.ro în vederea întocmirii unei oferte de creditare.

În cadrul procedurii de înregistrare, HeyHome.ro va avea access și va prelucra datele cu privire la adresa de IP ale utilizatorilor.

Obligații la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de HeyHome.ro la înregistrarea contului utilizatorii au următoarele obligații:

1) furnizarea datelor adevarate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de HeyHome.ro;

2) menținerea și după caz actualizarea atunci când situația o cere, a datelor de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Overkliff Services SRL are dreptul să suspende sau să desfiinteze contul utilizatorului și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a platformei www.HeyHome.ro

HeyHome.ro își rezervă dreptul unilateral de a efectua prin mijloace proprii o procedură de filtrare a tuturor utilizatorilor anterior aprobării contului (verificarea antecedentelor, interacțiune personală, efectuarea de corespondență, interviuri prin telefon sau alte mijloace de comunicare, etc.).

În cazul în care în cadrul procedurii de filtrare reprezentanții HeyHome.ro consideră oportun, aceștia pot proceda oricând la refuzarea contului supus spre aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Înregistrare și condiții pentru persoane juridice

În urma înregistrării unui cont de catre o persoana juridica, reprezentanților acestora li se va solicita furnizarea unor informații valide cu privire la denumirea, datele de facturare, precum și informații privind informatii bancare.

HeyHome.ro își rezervă dreptul de a efectua o procedură de filtrare a Companiei, și poate proceda oricând la refuzarea unui cont aflat în curs de aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Răspunderea HeyHome.ro

Prin furnizarea serviciilor sale, HeyHome.ro nu își asuma răspundere cu privire la perfectarea transferurilor de proprietate asupra imobilelor publicate pe platforma sa, precum și nici asupra aprobării și acordării creditelor solicitate în acest sens, acționând ca factor pasiv în relația părților.

HeyHome.ro nu deține control și prin urmare nu-și asuma nici o răspundere asupra calității, legalității, viciilor aparente sau ascunse, sau orice alte aspect legate de conținutul anunțurilor de vânzare, precum și nici asupra imobilelor publicate pe platformă, precum nici asupra integrității, responsabilității sau ale oricăror acțiuni sau omisiuni de orice natură ale utilizatorilor.

HeyHome.ro nu își asumă răspunderea pentru acuratețea sau veridicitatea oricăror informații transmise de Utilizatori în cadrul folosirii serviciilor pe platforma.

Specialistii imobiliari, acționând în calitate de reprezentanți ai HeyHome.ro, vor raspunde profesional și delictual civil fața HeyHome.ro în ceea ce privește activitatea acestora în raporturile cu beneficiarii serviciilor.

În cazul interacțiunii utilizatorilor, este recomandat ca aceștia să exercite precauție și rezonabilitate în vederea protejării drepturilor personale și patrimoniale.

HeyHome.ro și societățile sale afiliate nu își asumă nici o răspundere pentru comportamentul utilizatorilor în cadrul serviciilor prestate, atât în mediul online cât și cel offline.

HeyHome.ro nu iși asuma răspunderea cu privire la orice pretenții derivate din eventuale litigii născute între terți în ceea ce privește imobilele publicate spre vânzare pe platformă, ce ar putea viza prejudicii, daune compensatorii, clauze penale, vicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, ascunse sau vizibile, publice sau nepublice, aflate în legatură cu asemenea litigii.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Overkliff Services SRL este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe platforma HeyHome.ro, prin serverele sale dedicate acestei operațiuni.

Overkliff Services va colecta și va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Utilizatorii serviciilor, aceste date incluzând în principal dar nerestrictiv următoarele: numele, denumirea și datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice, datele de contact, date bancare curente, de profil ale Utilizatorilor, adrese de email, etc.

Nota de informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal se coroboreaza cu prevederile prezentului document, putând fi accesata la https://www.heyhome.ro/politica-de-confidentialitate

Spațiul Public și Confidențialitatea

Serviciile furnizate de HeyHome.ro pot include profiluri, sisteme de email, bloguri, mesagerie, aplicații, anunțuri de recrutare, spații de chat, înștiintări colective, forumuri, comunități precum și alte platforme de comunicare care facilitează interacțiunea între Utilizatori. Aceste spații pot fi folosite în mod exclusiv pentru transmiterea și recepția unor conținuturi relevante în scopul destinat respectivelor platforme.

Activitati interzise pe platforma

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea incălcarea drepturilor altor persoane (de ex. dar in mod nelimitativ drepturile de viață privată și de imagine publică)

b. publicarea, încărcarea distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimator, sau ilicit prin natura, sa.

c. utilizarea serviciilor HeyHome.ro în scopuri care contravin reglementărilor legale la nivel local, national sau international, precum si in orice alte scop decat cele stabilite de HeyHome.ro

d. publicarea unor fișiere care conțin aparatură soft sau orice alt material ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală (sau de orice altă natura) ale terților

e. publicarea unor fișiere care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a dăuna orice sistem sau informație;

f. publicitatea sau oferirea oricăror produse sau servicii pentru scopuri comerciale prin platforma, altele decât cele oferite prin serviciul HeyHome.ro

g. promovarea unor chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip ”chain letter”

h. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming) este strict interzisă

i. descărcarea oricărui tip de conținut încarcat de un alt Utilizator, despre care se poate prezuma în mod rezonabil că distribuirea sa prin serviciul HeyHome.ro este ilicită.

j. restricționarea sau obstrucția utilizării platformei de către alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului ca orice afirmații pe care le faceți sunt garantate de HeyHome.ro, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către HeyHome.ro

k. utilizarea unor sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite a datelor, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor

l. atacarea cibernetică a Serviciului, ale serverelor sau ale rețelelor aferente

m. adaptarea alterarea, licențierea, sub-licențierea sau traducerea Serviciului pentru uz personal sau în scopuri comerciale

n. revocarea sau alterarea vizuală sau în alt mod ale mărcilor, respectiv ale bunurilor protejate prin drepturi de autor, sau ale oricăror bunuri aflate în patrimoniul HeyHome.ro

o. încărcarea de material cu conținut jignitor, sau dăunător, încluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promoveză rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane.

p. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual.

q. folosirea materialul obtinut prin intermediul platformei HeyHome în scopuri concurentiale

r. postarea, difuzarea sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

HeyHome.ro nu va fi responsabil pentru acțiunile terților în legatură cu orice material sau conținut publicat pe platforma, iar in cazul constatarii incalcarii obligatiilor mai sus mentionate, isi rezerva dreptul unilateral de a indeparta orice continut ce contravine acestor prevederi, precum si de a bloca accesul la platforma, respectiv de a refuza prestarea serviciilor catre persoanele aflate in culpa. Totodata, HeyHome.ro isi rezerva dreptul de a se indrepta impotriva tuturor persoanelor ce s-ar afla vinovate de cauzarea unor prejudicii societatii, prin incalcarea obligatiilor de mai sus.

Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului

Utilizatorul este singura persoană autorizată sa utilizeze contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de HeyHome.ro în vederea accesării serviciilor.

Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitătile ce se desfășoară din contul și parolele sale. HeyHome.ro nu deține controlul asupra utilizării conturilor și își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încalcări ale sistemelor de securitate, utilizatorul isi asuma obligatia de a notifica de indata HeyHome.ro despre aceste aspecte.

Prin furnizarea numărului de telefonie mobila precum și prin utilizarea platformei, persoana vizata își da acordul expres pentru HeyHome.ro in vederea transmiterii unor mesaje și inițierea de convorbiri telefonice în vederea imbunătățirii serviciilor oferite. HeyHome.ro nu va taxa costul acestor convorbiri sau mesaje, însă taxe standard impuse de rețelele mobile se pot aplica.

Linkuri către alte Platforme/Pagini web

Furnizarea de linkuri de pe HeyHome.ro către alte pagini web sau alte platforme nu constituie o recomandare din partea Prestatorului privind respectivele platforme sau conținutul acestora, linkurile mai sus menționate fiind furnizate doar cu scop informativ și spre referință. HeyHome.ro nu deține controlul acestor platforme terțe și nu garantează sau îsi asumă orice fel de răspundere fată de conținutul acestora. Existența unor asemenea linkuri (incluzând și reclame) nu reprezintă recomandarea HeyHome.ro asupra conținutului acestora și nu implică vreo asociere față de operatorii respectivelor platforme. Evaluarea conținutului și utilității paginilor web terțe revine în sarcina utilizatorilor.

Utilizarea oricăror pagini web deținute sau operate de terțe persoane este reglementată de termenii și conditiile de utilizare ale respectivelor platforme, și nu de catre HeyHome.ro. Utilizatorii pot accesa respectivele platforme terte pe propria lor răspundere. HeyHome.ro îsi declina orice răspundere legată de accesarea și utilizarea precum și fată de conținutul platformelor terțe ale căror linkuri pot apărea pe HeyHome.ro.

În cadrul activităților sale de intermediere de credite, HeyHome.ro va pune la dispoziția beneficiarilor o platformă de mesagerie, prin care utilizatorii pot comunica cu reprezentanții și colaboratorii HeyHome.ro în ceea ce privește serviciile solicitate.

Încetarea și Suspendarea serviciului

HeyHome.ro își rezervă dreptul de a rezilia sau de a înceta dreptul de utilizare a serviciilor sale în orice moment, fără a avea obligativitatea motivării deciziei sale în baza unei notificari scrise, cu aplicabilitate imediată.

HeyHome.ro poate proceda la suspendarea sau încetarea dreptului utilizatorilor de a beneficia de serviciile furnizate în cazul în care utilizatorul va încălca orice prevedere ale prezentului document sau orice alte politici ale HeyHome.ro publicate în mod periodic pe platforma, sau în orice situație în care HeyHome.ro constată faptul ca utilizatorul a dat dovadă de practici neconforme cu principiile sale. În cazul încetării sau suspendării dreptului de a utiliza serviciile HeyHome.ro, utilizatorul nu va fi îndreptățit la solicitarea returnării oricăror sume achitate, indiferent daca acestea au fost sau nu prestate în cadrul serviciului. Totodată, în cazul încetării sau suspendării contului de utilizator, HeyHome.ro își rezervă dreptul de a demara procedurile judiciare necesare în materia dreptului civil sau penal în vederea recuperării oricăror prejudicii ce s-ar provoca în urma conduitei culpabile ale utilizatorului.

Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale utilizatorului față de HeyHome.ro, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Utilizatorul poate denunța prezentele termeni si conditii prin renunțarea folosirii serviciilor HeyHome.ro. Prevederile care prin natura lor au aplicabilitate și pentru viitor vor rămâne valabile în integralitatea lor și ulterior expirării sau denunțării prezentelor termeni si conditii.

Drepturi de proprietate intelectuală

Textele, grafica, conținutul editorial, datele, formatul, graficele, design-urile, HTML, fotografiile, muzica, suntele, imaginile, softwarele, video-urile, precum și orice alt conținut accesibil Utilizatorilor în cadrul serviciilor constituie proprietatea exclusivă a Overkliff Services SRL., cu excepția conținuturilor generate de utilizatori, pe care HeyHome.ro are dreptul sa le folosească.

Dreptul de proprietate intelectuală al HeyHome.ro asupra materialelor mai sus menționate este protejată de legile naționale și internaționale în materia drepturilor de proprietate intelectuală și patrimonială. Utilizatorilor le este interzis să descarce, utilizeze, remodeleze, reconfigureze, sau de a retransmite orice material fără acordul scris în prealabil al HeyHome.ro, sau după caz, al titularului conținutului generat de utilizatori.

Logo-ul precum și denumirea marcii HeyHome.ro aparțin patrimoniului Overkliff Services SRL., orice alte mărci sau logo-uri afișate pe platformă fiind deținute de către proprietarii respectivi. În lipsa acordului proprietarilor copierea sau utilizarea acestor mărci, logo-uri, denumiri este strict interzisă.

Informații Confidențiale

Utilizatorii își dău acordul și își asumă să se abțină de orice conduită prin care Informațiile Confidențiale ar putea fi făcute publice, sau divulgate către terți, cu excepția personalului autorizat a persoanei juridice pe care o reprezinta, care are de asemenea obligația respectării confidențialități informațiilor

Utilizatorii vor notifica în scris de îndată Overkliff Services în cazul oricăror situații ce pot implica divulgarea, transferul sau utilizarea neautorizată ale informațiilor confidențiale. Utilizatorii vor depune toate eforturile necesare protejării informațiilor confidențiale de la divulgarea neautorizată.

În cazul incetării prezentelor termeni si conditii pentru orice motiv, utilizatorul va returna toate materialele în original sau în copie de conțin Informații Confidențiale. Termenul ”Informație Confidențiala” include toate secretele comerciale ale HeyHome.ro, informații patrimoniale ale HeyHome.ro, precum și orice informații și date despre HeyHome.ro care nu au fost aduse la cunoștiința publicului sau către terți, care ar putea deriva valoare economică sau de altă natură prin divulgarea lor.

Informațiile Confidențiale vor include date tehnice, know-how, cercetări, planuri de producție, produse, servicii, clienți, piețe, software, dezvoltări, invenții, proceduri, formule, tehnologie, design, schițe, inginerii, informații de configurare hardware, marketing, date financiare sau informații de afaceri divulgate în mod direct sau indirect, pe orice cale.

Declinarea Responsabilității

Utilizarea serviciilor se efectuază pe răspunderea solitară al utilizatorului.

Serviciile HeyHome.ro sunt furnizate conform principiului “așa cum sunt”, fără garantarea expresă sau prezumată a condițiilor de comercializare, conformitate pentru un scop specific sau de legalitate. HeyHome.ro nu își asumă nici o responsabilitate față de acuratețea materialelor furnizate în cadrul serviciilor precum și față de conținutul altor platforme legate de servicii, totodata nu își asumă nici o răspundere juridică pentru următoarele:

a. erori, greșeli sau date neadevărate în conținut

b. vătămări corporale sau prejudicii patrimoniale de orice natură rezultate din accesarea și utilizarea serviciilor HeyHome.ro

c. orice access au utilizare neautorizată ale serverelor noastre securizate și/sau ale datelor și informațiilor cu caracter personal depozitate pe aceste rețele

HeyHome.ro nu garantează, recomandă sau își asumă răspunderea pentru orice serviciu oferit sau publicat de către terți în cadrul serviciului, sau conectat printr-un hyperlink sau banner, către o altă platformă.

HeyHome.ro nu va răspunde și nu va fi responsabila de monitorizarea oricăror tranzacții între utilizatori și terți, în afara celor menționate prin prezentele termeni si conditii, precum si ale contractelor incheiate de parti. Recomandăm utilizatorilor să utilizeze platforma în mod rezonabil, cu prudență și discernământ.

HeyHome.ro și afiliații acestuia nu garantează faptul serviciile oferite vor fi în permanență neintrerupte sau viciate, totodată nu sunt garantate eventualele rezultate obținute prin utilizarea Serviciului, precum și nici sinrconizarea, acuratețea, fiabilitatea, conformitatea sau conținutul activităților specifice unui serviciu, informații, sau materiale furnizate în cadrul sau în legatură cu serviciile HeyHome.ro.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.

Litigiile rezultate în urma interpretării sau exeutării prezentelor termeni si conditii vor fi soluționate de către instanțele aflate în competența sediului HeyHome.ro.

Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida de catre forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor si conditiilor de utilizare, acestea ramanand in vigoare.

Prezentul document constituie in intregime un acord incheiat intre utilizator și Overkliff Services SRL in privinta utilizarii platformei online www.HeyHome.ro

Aceste prevederi pot fi modificate de HeyHome.ro in mod periodic fara o notificare prealabila in acest sens. Puteti regasi cea mai recenta versiune a acestor conditii oricand, accesand aceasta pagina.

You don't have permission to register